Arkiv

Archive for februari, 2010

Sluta sträva efter perfektion!

25 februari, 2010 1 kommentar

De flesta innovatörer vill att deras produkt ska vara perfekt. Från den dag den möter marknaden för första gången ska den vara komplett, oövervinnerlig och slå alla med häpnad – att man kan göra något så fulländat! Tyvärr tar perfektion tid, ofta lång tid, och tid är det som en innovatör har minst av. Det gäller att få fram produkten och få ut den på marknaden medan den fortfarande är aktuell och innan någon annan har gjort något liknande eller likvärdigt som löser problemet, och här uppstår en viss kollision och frustration hos innovatören. 

Så här skriver Mike Brown i ett inlägg i ”Blogging Innovation”:  Too often people try to make a potential product or service innovation perfect before they launch it. You know what? Often the last 10% of modifications that you make, generally take the longest and aren’t always what the customer thinks will make it perfect – they’re what YOU think will make it perfect. Instead, determine your potential risks, plan your risk response, get it in the hands of a customer sample, get ready for feedback you never expected, and love every bit of feedback you do get (it’s a gift).

Det är bara att inse, alla produkter kan bli lite bättre. Designen kan bli lite snyggare, formen något bättre, tyngden kan minskas, fodralet göras snyggare, hastigheten kan öka eller omfånget minskas. Men se till att det är kunderna som efterfrågar förbättringen och inte du själv som innovatör som inte kan sluta putsa på detaljerna. Gör som brukligt är nuförtiden – släpp version 1.0 och förbättra sedan stegvis och över tid – med kundernas synpunkter som bas, då vet du att det är rätt saker som ändras och du missar inte ditt försprång på marknaden!

Annonser

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård

I fredags meddelades vilka sex regioner som får Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård.

Det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- och sjukvård. Därför finansierar nu VINNOVA sex olika landstings satsningar på innovationsslussar under tre år.  Det är Uppsala Akademiska sjukhus, Västerbottens läns landsting, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen/Västra Götalands läns landsting samt Landstinget i Östergötland.

Bakgrunden till utlysningen av Innovationsslussar är det regeringsuppdrag som Vinnova har fått för att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. Uppdraget sker i samråd med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron AB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Innovationsslussarna ska ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården och fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården. Potentialen för att vidareutveckla innovationer inom området bedöms vara stort. Det finns också ett stort intresse av att bättre ta till vara innovationer inom området. Detta kräver dock en utveckling av system/miljöer som kan vidareutveckla konkretiserade idéer som kommer från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Projektets totala kostnad kan uppgå till minst 5 miljoner kronor per år varav VINNOVA bidrar med maximalt 2.5 miljoner kr. Projektet kräver 50 % medfinansiering av sökande organisation/organisationer.

Vinnova menar att om satsningen utfaller väl är målet att genom ett utvidgat program utveckla ett större antal innovationsslussar för kommersialisering och implementering av potentiella innovationer inom vårdsektorn, vilket vi inom branschen naturligtvis hoppas mycket på

Kategorier:Innovationer Taggar:

Uppsatstävling om innovation

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Mot bakgrund av detta har VINNOVA i samarbete med ESBRI startat en uppsatstävling om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2009-2010.

Det kanske blir du som vinner resestipendiet?

Kategorier:Innovationer Taggar:, ,

Kulturbanken – nytt företagsspel

I Sverige finns det idag 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. Dessa entreprenörer är ofta intresserade av tillväxt men har trots det betydligt svårare att få banklån och krediter än företagare med svensk bakgrund. Tillväxtverket har därför fått  i uppdrag att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och har tillsammans med IFS (som är en del av ALMI) och SEB tagit fram ett webbspel som ska ge banker och kreditgivare ökade kunskaper om sociala koder i olika kulturer.

Spelet kallas Kulturbanken och riktar sig till bankanställda, men är givetvis intressant även för andra som har kontakter med företagare med utländsk bakgrund. Varför inte testa?

Kategorier:Företagande Taggar:,

Hur bygger man ett varumärke?

TobleroneAtt registrera sitt varumärke blir allt viktigare i en tid när utbudet av varor och tjänster ökar i vårt samhälle. Ett varumärke kan ex vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en tjänst och används för att framhäva den egna produkten.

Kan ett varumärke se ut hur som helst? Ja nästan… T o m färger, dofter, ljud och känsloupplevelser finns registrerade även om dessa är betydligt svårare att få registrerade. Företaget Owens Corning i USA har registrerat en skär kulör som sitt varumärke. Hemglass har registrerat en känd signalslinga. Toblerone har skyddat ett tredimensionellt varumärke för att hindra konkurrenter att tillverka en liknande produkt. Den trekantiga formen är ju inte så funktionell men syftar till sitt kommersiella ursprung,  Schweiziska alperna.

Men bara för att du  har skaffat dig ett juridiskt skydd finns det inte med automatik ett värde i det. Du måste själv bygga och skapa ett starkt varumärke som sticker ut i förhållande till konkurrenterna men också berättar något om företaget. Vad vill du och ditt företag ge för signaler vad vill ni förmedla? Trygghet, säkerhet, innovation, god kvalité, snabbast eller näst bäst… Vilka tankar och känslor får du när du ser varumärken som Volvo och Toyota, Coca Cola och Ramlösa, HM och Naturkompaniet, Microsoft  och Apple?

Ett sätt att lära dig mer om att bygga starka varumärken är att delta på ALMI Jönköpings seminarieserie ”Hur bygger man ett varumärke och kommunicerar med marknaden?” med Irené Falkbrink Norrman. Med en gedigen bakgrund inom ICA där hon bla har byggt varumärket ICA Kvantum kommer Falkbrink Norman att dela med sig av kunskap och inspiration under tre heldagar i vår.

På PRVs hemsida kan du skaffa dig mer information om hur du registrerar ditt varumärke i Sverige, vill du skydda det i hela Europa kan du i stället gå direkt till OHIM i Alicante.

Foto: http://www.flickr.com/photos/richardpluck

Kategorier:Marknadsföring Taggar:,

60 miljoner kronor till produktutveckling

Är du företagare  och vill vidareutveckla en vara eller tjänst? Då kan du nu vara med och söka om utvecklingsstöd på totalt 60 miljoner kronor från Tillväxtverkets program ”Produktutveckling i småföretag – av varor och tjänster”.

Maxbeloppet är 500 000 kronor per företag och kravet är att företaget självt bidrar med lika mycket pengar i projektet. För att du ska kunna söka krävs också att ditt företag har mellan 1-50 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner Euro. Företaget måste vara fristående eller ägas till högst 25% av ett större företag.

Projektmedlen fördelas via regionala partnerskap över Sverige och för Jönköpings län är tilldelningen 3,8 miljoner kronor. Thomas Malmborg som är projektledare på ALMI Företagspartner Jönköping AB berättar gärna mer för dig som driver företag i vårt län. Du kan också läsa mer om projektet och villkoren på Tillväxtverkets hemsida.

Att tänka lite annorlunda

httpv://www.youtube.com/watch?v=lPtK89Id3W8

Visst, det senaste kanske är att läsa tidningen vid sin dator, på sin telefon eller via iLiad men kanske finns det plats på marknaden för förbättring av traditionella papperstidningar också.

Kategorier:Innovationer Taggar: