Arkiv

Archive for juni, 2010

Trevlig sommar!


Nu är det sommar och ALMI-bloggen tar semester några veckor.
Vi ses igen i augusti!

Annonser
Kategorier:Annat

Nätverket ALMI i Vård och Omsorg

Inom Almi finns ett nationellt nätverk som har god kontakt med landsting, kommuner och andra aktörer som hjälper till med frågor som gäller medicinteknisk produktutveckling. Det kan till exempel röra sig om kontakter med Läkemedelsverket i frågor som rör regelverk och CE-märkning. Genom kontakterna kan en idébärare få möjlighet att kliniskt testa eller låta vårdpersonal uttala sig om sin idé.

Tillgången till bra och säkra produkter är idag en förutsättning för dagens vård och omsorg. Medicintekniska produkter är betydelsefulla och är direkt avgörande för diagnostik och behandling. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi effektiviserar och förbättrar för i första hand patienter och personal.

Att utveckla idéer till produkter som ska användas och säljas inom vård och omsorg i Europa skiljer sig ofta mot traditionell produktutveckling. Hänsyn ska tas till vissa tekniska lösningar och medicinska risker vilket ofta kräver specifika kunskaper. Ett exempel kan vara hygienkrav då en konstruktion ska göras, ett annat är att anpassa material för användning i vissa lokaler. Regelverk och lagar reglerar hur arbetet ska ske samtidigt som hänsyn måste tas till lagen om offentlig upphandling då produkten ska kommersialiseras.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av flera Almibolag, några landsting och kommuner, tillsammans ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Stödet kan bland annat bestå av rådgivning och coachning från första tanke till testning av en prototyp och vidare till lansering. Det kan också vara hjälp med att hitta allt från experter som kan hjälpa till med bedömning i olika skeden till företag som kan konstruera och tillverka prototyper och senare färdiga produkter. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

Har du som privatperson eller företagare en bra idé som du tror kan göra nytta inom vård och omsorg, hör av dig till ditt lokala ALMI bolag..

Kategorier:Innovationer

Träna din kreativitet med hjälp av pingviner på fiskjakt

Jag tror att man kan träna upp sin kreativa förmåga och nu har jag hittat en rolig webbsida som säger sig göra just detta. Sidan vänder sig till hjärnans kognitiva funktioner så som minne, uppmärksamhet, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Tanken är att göra hjärngympan så rolig som möjligt med hjälp av små underhållande spel där det gäller att komma ihåg vart i trädgården det ligger monster gömda eller hjälpa pingviner fånga fisk i en roterade labyrint. Dina framgångar registreras i grafer och du kan följa din egen hjärnas utveckling. Övning ger bevisligen färdighet, frågan är bara om framgångarna beror på inlärning eller faktisk förbättrad problemlösningsförmåga. Testa själv på www.lumosity.com

Innovationsrådgivare inom vård och omsorg

Tillsammans med sju andra rådgivare från olika delar av landet diplomerades Cecilia Ödman från Almi Jönköping till innovationsrådgivare med inriktning medicinteknisk produktutveckling.

I nära ett år har deltagarna arbetat med verkliga idéer som är relaterade till vård och omsorg. De har förutom föreläsningar om till exempel regelverk och riskhantering även haft grupparbeten och diskussioner som bland annat rört sjukvårdsmarknaden och patientnytta. Studieresa har också gjorts till Europas största medicintekniska mässa, Medica i Düsseldorf. På torsdagen redovisade och försvarade deltagarna de utvecklingsarbeten som de tillsammans med innovatörer runt om i landet arbetat med under året.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

På ALMI Jönköping finns ett särskilt program som arbetar med produktidéer för vården, läs gärna mer om det på www.pumainnovation.se

Kategorier:Innovationer