Arkiv

Författararkiv

Nya regler om A-kassa och sjukpenning

Riksdagen fattade i går beslut om en hel del förändringar i reglerna om sjukpenning och A-kassa för företagare. Här kommer en kort sammanfattning av de totalt 10 ändringar som genomförs. Förslagen träder i kraft i början av juli 2010.

Sjuk- och föräldraförsäkringen (gäller dig som är företagare i enskild firma och handelsbolag)
Alla företagare omfattas nu av ett generellt uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande minst vad en anställd skulle få. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning. Syftet är att underlätta övergången från anställning till företagande. Karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Dessutom ges egenföretagare utökade möjligheter att välja längre karenstid, nämligen 14, 30, 60 eller 90 dagar.

Jämförelseinkomsten för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort. Idag får en  egenföretagares SGI inte överskrida vad en motsvarande anställd skulle ha fått. En egenföretagares årsarbetstid vid uttag av tillfällig föräldrapenning ska vara 260 dagar och utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod. Ändringen medför normalt höjd ersättning för egenföretagare

Arbetslöshetsförsäkringen (gäller alla företagare oavsett företagsform)
Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd innan företaget startades. Dagsförtjänsten i arbetslöshetsförsäkringen för företagare baseras på inkomsten som framgår av den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen om det är mer förmånligt. 

Ett företag behöver inte avvecklas för att en företagare ska få a-kassa. Huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten.

Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen förändras. Personer som bedriver arbete av ideell karaktär i en verksamhet, t.ex. föräldrar som driver ett kooperativt dagis tillsammans, ska inte riskera att betraktas som företagare. Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att driva företag som bisyssla, samtidigt som de erhåller arbetslöshetsersättning. Detta sker genom att inkomstgränsen för att få näringsverksamhet godkänd som bisyssla tas bort.

Tryggare för företagare att anställa
Ett generellt högkostnadsskydd införs som omfattar alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda.

Annonser
Kategorier:Företagande Taggar:,