Arkiv

Författararkiv

Träna din kreativitet med hjälp av pingviner på fiskjakt

Jag tror att man kan träna upp sin kreativa förmåga och nu har jag hittat en rolig webbsida som säger sig göra just detta. Sidan vänder sig till hjärnans kognitiva funktioner så som minne, uppmärksamhet, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Tanken är att göra hjärngympan så rolig som möjligt med hjälp av små underhållande spel där det gäller att komma ihåg vart i trädgården det ligger monster gömda eller hjälpa pingviner fånga fisk i en roterade labyrint. Dina framgångar registreras i grafer och du kan följa din egen hjärnas utveckling. Övning ger bevisligen färdighet, frågan är bara om framgångarna beror på inlärning eller faktisk förbättrad problemlösningsförmåga. Testa själv på www.lumosity.com

Annonser

Tjäna pengar på upphovsrättsskyddat material

Upphovsrätt är en skyddsform för verk, till exempel en teaterpjäs, ett konstverk eller ett datorprogram. Skyddet uppkommer automatiskt utan någon form av registrering om verket uppfyller kraven för så kallad verkshöjd det vill säga att verket måste vara originellt och självständigt. Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rätt att bestämma över hur många exemplar av verket som ska tas fram samt att bestämma hur dessa ska göras tillgängliga för allmänheten, inberäknat vad verket ska kosta eller om det ska vara gratis. Upphovsmannen har också rätt att bli omnämnd som upphovsman samt rätt att bestämma om och hur verket får ändras för att hans eller hennes konstnärliga anseende inte ska kränks.

Upphovsrätt är bra men försöker man göra affär på sitt upphovsrättsskyddade material stöter man ofta på problem om man inte är känd författare, låtskrivare eller fotograf. Internet är vår tids stora informationsspridningskanal och på Internet finns idag massor av upphovsrättsskyddat material där upphovsmannen nöjer sig med att nå ut med sin låt text, sin novell eller sitt fotografi utan att begära ersättning.

Sedan en tid tillbaka finns dock ett sätt att uppmärksamma upphovsmän vars material man använder och uppskattar. Som medlem på Flattr har man möjlighet att med hjälp av en inbetalad månadsavgift dela ut mindre bidrag till upphovsmän. Allt beskrivs mycket pedagogiskt i informationsfilmen ovan. Flattr är en kombination av orden “flatrate” och “flatter”. I dagsläget är Flattr nytt och användarna fortfarande få med upphovsmännen bakom Flattr har enligt mig satt fingret på ett viktigt problem och jag hoppas att systemet ska uppskattas och växa.

Att tolka patent

Efter en lyckad sökning efter patent som riskerar att beröra din idé och dess tekniska lösning sitter du antagligen med en hel hög av dokument med olika vikt för hur du ska gå vidare med din idé. För att du ska ha nytta av informationen behöver du tolka patenten. Här följer några tips om hur du tar dig igenom en patenttext utan att egentligen läsa speciellt mycket.

Börja med att titta på patentets bilder, om bilderna påminner om din idé och din tekniska lösning läser du sammanfattningen. Om även sammanfattningen verkar lik din idé tittar du på patentkraven som är den del av patentet som beskriver vilket område som omfattas av skyddet och vad som ligger utanför.

Ett annat förslag för att snabbt kunna avgöra hur stort hot patentet är för din tekniska lösning är att titta på patentets allra första sida. Där kan du läsa ut vilket datum patentet beviljades samt i vilka länder patentet är giltigt. Där kan du också ibland utläsa företaget som ligger bakom patentet vilket kan vara viktig information om det visar sig vara en av dina konkurrenter. För att du ska vara begränsad av patentet krävs att patentet är giltigt i tid (ett patent är giltigt i max 20 år förutsatt att patentavgiften betalas) samt att det är giltigt i det land eller de länder där du tänker dig att din produkt ska tillverkas, marknadsföras och/eller säljas.

De patent som du kan räkna bort t.ex. på grund av att kraven inte omfattar din teknik eller att de är för gamla eller endast giltiga i för dig ointressanta länder kan du använda som inspiration för din fortsatta utveckling. Hittar du ett patent som verkar ligga i vägen blir det din utmaning att tänka ytterligare nytt, kanske finns det en väg runt.

Om du vill söka ett eget patent på din idé måste tekniken vara helt ny och får inte finnas beskrivet i något tidigare patent oavsett hur gammalt patentet är eller i vilka land det gäller.

Bilden visar Iphones orginalpatent från 2006 och är hämtad från www.unwiredview.com

Lycka till!

Kategorier:Innovationer Taggar:,

Draknästet kommer tillbaka

I dag den 17 mars drar den nya säsongen av draknästet på SVT 2 igång och i första programmet är Huskvarnaföretaget Sinterteknik en av de som vill ha finansiering för att utveckla en ny idé. I förra omgången lyckades fjorton entreprenörer få ett handslag av någon eller några av drakarna och under seriens gång kommer vi också få se hur det gick för några av de entreprenörer som beviljades riskkapital förra året.

Förra året var den Sven Hagströmer som var den mest riskvilliga draken med en sammanlagd investering på 4,95 miljoner kronor. Tillsammans investerade de fem drakarna 13,6 miljoner kronor. Det återstår att se vem som får glädje av drakarnas pengar i år och vilka nya produkter och tjänster vi får se på marknaden till följd av investeringen och marknadsföringen som medverkan i programmet oundvikligen ger.

Är din idé verkligen ny?

Ett vanligt råd från oss innovationsrådgivare brukar vara att innan du fördjupar dig allt för mycket i din idé först undersöka huruvida idén verkligen är ny. Det lättaste och snabbaste sättet att ta reda på detta är att söka på Internet efter liknande produkter eller produkter som löser samma problem. Man kan också prata om problemet med andra människor för att få någon annans syn på problemområdet, detta går att göra utan att avslöja själva idén om man är lite klurig. Man kan också bläddra i produktkataloger eller facktidningar.

Väljer du sedan att gå vidare och även fördjupa dig inom vad det finns för redan registrerade patent inom det teknikområde som din idé berör följer här några tips. Med utgångspunkt från Esp@cnet som är en patentdatabas där man kan söka på antingen ord i ett patents rubrik eller personer / företag som ligger bakom patentet. Med fördel jobbar du på engelska och försöker skriva in nyckelord som berör din idé för att hitta så närliggande patent som möjligt.

När du hittat ett patent som berör din idé tittar du vilken eller vilka IPC-koder patentet har. IPC-koden beskriver vilken kategori patentet tillhör. Koden blir en nyckel rakt in i rätt kategori om du kopierar denna och klistrar in i fältet där man kan söka på just IPC-koder.

Det enklaste, säkraste och snabbaste sättet att hitta ett patent när du vet vad du letar efter är att söka på patentets nummer.

Enligt min uppfattning är den vanligaste orsaken till att en idé inte blir en färdig produkt just att det visar sig att produkten redan finns. Genom att göra en grundlig omvärldsanalys redan i ett tidigt skede kan du spara mycket tid och energi.

Att tänka lite annorlunda

httpv://www.youtube.com/watch?v=lPtK89Id3W8

Visst, det senaste kanske är att läsa tidningen vid sin dator, på sin telefon eller via iLiad men kanske finns det plats på marknaden för förbättring av traditionella papperstidningar också.

Kategorier:Innovationer Taggar:

Teknologiska språng och produktförbättringar

Trots att allt gå tillsynes fortare än någonsin verkar det bli längre och längre mellan de stora teknologiska sprången och sensationerna som verkligen förändrar vårt sätt att leva och hur vi ser på vår omvärld. Den generation som idag är far och morföräldrar fick under sina uppväxtår se många sensationer för första gången. De introducerades för de första telefonerna som trotts sina primitiva funktioner var ett gigantiskt teknologisk språng som uppfattades som rena magin när de kom på trettiotalet. De fick uppleva sin första flygtur med ett passagerarflygplan samma årtionde och de fick vara med om de första tv-sändningarna några år senare.

Idag brukar Internet betraktas som en helt ny innovation som med ett fint ord kallas för en radikal innovation. Radikala innovationer är varor eller tjänster som åstadkommer fundamentala förändringar och i grunden ändrar vårt beteende. En hembränningsapparat för etanolproduktion skulle kunna vara nästa radikala innovation. Produkten skulle inte bara kunna innebära slutet för den så omtvistade oljan som drivmedel utan också för bensinstationerna och vår rutin kring att tanka. Vilka andra vardagliga rutiner kan vi förändra med fundamentalt nya produkter?

Kanske är de teknologiska stegen och sensationerna inte färre idag de kanske bara försvinner i bruset av alla inkrementella innovationer , det vill säga de små förbättringar vi hela tiden utvecklar på de produkter vi redan har. Inkrementella innovationer kanske inte åstadkommer så stora förändringar men förbättringar är också nödvändiga. Vore det inte för de inkrementella innovationerna skulle vi ju tillexempel fortfarande ringa från fasta telefoner via en växeltelefonist. Hur länge ska vi behöva stå ut med cykelhjälmar som förstör frisyren eller julgransbelysning som kräver seriekoppling? Vilka andra problem upplever vi idag med produkter och rutiner som redan finns?

Bild: U.S. National Archives