Arkiv

Archive for the ‘Innovationer’ Category

Nätverket ALMI i Vård och Omsorg

Inom Almi finns ett nationellt nätverk som har god kontakt med landsting, kommuner och andra aktörer som hjälper till med frågor som gäller medicinteknisk produktutveckling. Det kan till exempel röra sig om kontakter med Läkemedelsverket i frågor som rör regelverk och CE-märkning. Genom kontakterna kan en idébärare få möjlighet att kliniskt testa eller låta vårdpersonal uttala sig om sin idé.

Tillgången till bra och säkra produkter är idag en förutsättning för dagens vård och omsorg. Medicintekniska produkter är betydelsefulla och är direkt avgörande för diagnostik och behandling. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi effektiviserar och förbättrar för i första hand patienter och personal.

Att utveckla idéer till produkter som ska användas och säljas inom vård och omsorg i Europa skiljer sig ofta mot traditionell produktutveckling. Hänsyn ska tas till vissa tekniska lösningar och medicinska risker vilket ofta kräver specifika kunskaper. Ett exempel kan vara hygienkrav då en konstruktion ska göras, ett annat är att anpassa material för användning i vissa lokaler. Regelverk och lagar reglerar hur arbetet ska ske samtidigt som hänsyn måste tas till lagen om offentlig upphandling då produkten ska kommersialiseras.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av flera Almibolag, några landsting och kommuner, tillsammans ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Stödet kan bland annat bestå av rådgivning och coachning från första tanke till testning av en prototyp och vidare till lansering. Det kan också vara hjälp med att hitta allt från experter som kan hjälpa till med bedömning i olika skeden till företag som kan konstruera och tillverka prototyper och senare färdiga produkter. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

Har du som privatperson eller företagare en bra idé som du tror kan göra nytta inom vård och omsorg, hör av dig till ditt lokala ALMI bolag..

Annonser
Kategorier:Innovationer

Träna din kreativitet med hjälp av pingviner på fiskjakt

Jag tror att man kan träna upp sin kreativa förmåga och nu har jag hittat en rolig webbsida som säger sig göra just detta. Sidan vänder sig till hjärnans kognitiva funktioner så som minne, uppmärksamhet, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Tanken är att göra hjärngympan så rolig som möjligt med hjälp av små underhållande spel där det gäller att komma ihåg vart i trädgården det ligger monster gömda eller hjälpa pingviner fånga fisk i en roterade labyrint. Dina framgångar registreras i grafer och du kan följa din egen hjärnas utveckling. Övning ger bevisligen färdighet, frågan är bara om framgångarna beror på inlärning eller faktisk förbättrad problemlösningsförmåga. Testa själv på www.lumosity.com

Innovationsrådgivare inom vård och omsorg

Tillsammans med sju andra rådgivare från olika delar av landet diplomerades Cecilia Ödman från Almi Jönköping till innovationsrådgivare med inriktning medicinteknisk produktutveckling.

I nära ett år har deltagarna arbetat med verkliga idéer som är relaterade till vård och omsorg. De har förutom föreläsningar om till exempel regelverk och riskhantering även haft grupparbeten och diskussioner som bland annat rört sjukvårdsmarknaden och patientnytta. Studieresa har också gjorts till Europas största medicintekniska mässa, Medica i Düsseldorf. På torsdagen redovisade och försvarade deltagarna de utvecklingsarbeten som de tillsammans med innovatörer runt om i landet arbetat med under året.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

På ALMI Jönköping finns ett särskilt program som arbetar med produktidéer för vården, läs gärna mer om det på www.pumainnovation.se

Kategorier:Innovationer

Marknad kommer före patent!

Om man pratar om produktutveckling så vet de flesta väldigt lite om hur det faktiskt går till att ta en idé och göra en säljbar produkt av den. Däremot har många hört att det är viktigt med patent, och det innebär att diskussionerna börjar i helt fel ände. En av de vanligaste frågorna vid en rådgivning är ”kan jag få patent på den här?” och så läggs fokus på den tekniska lösningen, utan att man först kontrollerar om det finns ett behov av produkten.

Den första frågan för en helt ny produkt bör alltså inte vara ”går den att patentera” utan ”går den att sälja”. Du har nämligen ingen nytta av ett patent på en produkt som ingen vill köpa.

Hur vet du då om produkten kommer att gå att sälja? Steg ett är att titta på om produkten eller en likvärdig lösning redan finns på marknaden. Börja med att skriva ner några synonymer för produkten på svenska och engelska och sök på tex Google. Det är förvånansvärt ofta jag möter innovatörer som inte ens gjort detta grundläggande steg och som blir mycket besvikna när vi efter 15 minuter på nätet konstaterar att produkten redan finns på marknaden.

Steg två är att söka i patentdatabaser. PRV lanserar en svensk patentdatabas i höst och det finns en Europeisk databas som heter esp@cenet där det är kostnadsfritt att söka. Att läsa patent är inte det lättaste men min kollega Karolina Borg har skrivit en mycket användbar lathund för hur du snabbt hittar det viktiga i dokumenten.

Får du positiva resultat av sökningarna på nätet och i databaserna är det läge att gå vidare med en marknadsundersökning. Låt undersökningen fokusera på hur användarna löser problemet idag och vad de saknar i den lösningen och använd det som underlag för utvecklingen av din produkt.

Redan nu –  innan ritningar, prototyper och patentansökningar – ska du också ha en plan för hur du ska få ut produkten på marknaden. Ska du sälja den själv? På nätet, i butik eller via distributörer? Hur ser affärsmodellen ut, dvs var kommer du att kunna tjäna pengar? Eller ska du sälja eller licensiera ut idén till ett företag som har större chans att lyckas med en lansering?

Om du gör din hemläxa enligt ovan har du en utmärkt grund för att utveckla en framgångsrik produkt som du kan skydda immaterialrättsligt, kanske via ett patent!

Texten först publicerad på PRV-bloggen

Sälj skinnet innan björnen är skjuten

”Sälj skinnet innan björnen är skjuten” är titeln på en bok som handlar om hur du tar din idé till marknaden. Boken är skriven av Mikael Johnsson, innovatör med flera olika produkter på marknaden. Mikael har också arbetat som innovationsrådgivare och forskat inom innovation på Mälardalens Högskola.

Det här är en intressant och läsvärd bok för alla som har en idé och vill veta hur man faktiskt gör för att få den till en färdig produkt eller tjänst och ut på marknaden. Boken  avdramatiserar hela förloppet med att utveckla idéer och får det att låta både enkelt och roligt genom att presentera en process, Raft-modellen, där du stegvis får veta hur du ska gå till väga.

Huvudpoängen i boken är just som titeln antyder att du inte ska lägga energi på att utveckla idéer som inte går att sälja. De flesta innovatörer tror att alla upplever samma problem som de och om de bara kan få fram produkten så kommer ”alla” att köpa den. Mikaels uppmaning är att börja i rätt ände, med att testa av marknaden innan du lägger resurser på ritningar, prototyper och teknisk utveckling.

Utöver den egna Raft-modellen är boken i stort sett fri från teorier, fokus ligger på hur du rent praktiskt går till väga med din idé. Författaren delar på ett befriande respektlöst sätt med sig av tips på allt från hur man får tag i intervjupersoner, håller nere utvecklingskostnader och kommer i kontakt med chefer på de företag man vill sälja till. Du får också veta sådant som varför det är bra att föra dagbok under projektet och hur du skapar en smart patentstrategi.

Jag rekommenderar varmt boken för dig som själv vill ta en idé till marknaden eller arbetar som rådgivare åt innovatörer. Förutsatt att du står ut med att boken är skriven i intervjuform där Mikael på ett mycket klämkäckt sätt intervjuar sig själv får du mycket matnyttig information och intressanta case att inspireras av.

Relaterade inlägg:

Den omöjliga marknadsundersökningen

Är din idé verkligen ny?

Tjäna pengar på upphovsrättsskyddat material

Upphovsrätt är en skyddsform för verk, till exempel en teaterpjäs, ett konstverk eller ett datorprogram. Skyddet uppkommer automatiskt utan någon form av registrering om verket uppfyller kraven för så kallad verkshöjd det vill säga att verket måste vara originellt och självständigt. Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rätt att bestämma över hur många exemplar av verket som ska tas fram samt att bestämma hur dessa ska göras tillgängliga för allmänheten, inberäknat vad verket ska kosta eller om det ska vara gratis. Upphovsmannen har också rätt att bli omnämnd som upphovsman samt rätt att bestämma om och hur verket får ändras för att hans eller hennes konstnärliga anseende inte ska kränks.

Upphovsrätt är bra men försöker man göra affär på sitt upphovsrättsskyddade material stöter man ofta på problem om man inte är känd författare, låtskrivare eller fotograf. Internet är vår tids stora informationsspridningskanal och på Internet finns idag massor av upphovsrättsskyddat material där upphovsmannen nöjer sig med att nå ut med sin låt text, sin novell eller sitt fotografi utan att begära ersättning.

Sedan en tid tillbaka finns dock ett sätt att uppmärksamma upphovsmän vars material man använder och uppskattar. Som medlem på Flattr har man möjlighet att med hjälp av en inbetalad månadsavgift dela ut mindre bidrag till upphovsmän. Allt beskrivs mycket pedagogiskt i informationsfilmen ovan. Flattr är en kombination av orden “flatrate” och “flatter”. I dagsläget är Flattr nytt och användarna fortfarande få med upphovsmännen bakom Flattr har enligt mig satt fingret på ett viktigt problem och jag hoppas att systemet ska uppskattas och växa.

Röntgenapparaten är bästa uppfinningen!

Att röntgenapparaten är den bästa uppfinningen av alla tyckte de flesta av de 50 000 besökarna som röstade i en tävling som anordnades av Science Museum i London som firar 100 år i år.

En av flera aktiviteter som pågår under firandet är att man valt ut tio vetenskapliga innovationer som på något sätt har förändrat framtiden. Resultatet visade överväldigande många röster för upptäckter och innovationer som hjälper oss att kunna se, behandla och förstå våra kroppar.

Röntgen revolutionerade diagnostisering av sjukdomar och skador. För första gången kunde vi se skelett och andra strukturer i en levande kropp till skillnad från tidigare, då vi helt fått lita till symtom, blodprover och kirurgi.

Idag finns ny teknologi som låter oss att se in i hjärnans funktioner. I framtiden kanske ”brain scanners” kan bli användbara för att spela in våra drömmar eller till och med att kunna upptäcka vad vi ska tänka – redan innan vi gör det…

På andra plats kom upptäckten av Penicillin och på tredje plats kom DNA-strukturen.

Kategorier:Innovationer