Arkiv

Posts Tagged ‘Hjälpmedel’

Nu har 1580 personer köpt hjälpmedel via fritt val

Det är hjälpmedelsinstitutet som på regeringens uppdrag har samordnat ett försök med Fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Syftet är dels att ge brukare större inflytande över förskrivningen av hjälpmedel och större möjlighet att själva välja hjälpmedel utanför landstingens vanliga utbud dels har landstingen kunnat prova sig fram hur fritt val – lösningar inom hjälpmedelsområdet kan se ut inom ramen för befintlig lagstiftning.

Försöksverksamheten, som pågått från våren 2008 till och med december 2009 har bedrivits i tre landsting, Kronoberg, Stockholm och Sörmland, vilka nu alla fortsätter med verksamheten även under 2010.

Den ökade trenden av individualisering innebär en utmaning för den offentliga sektorn att tillsammans med leverantörer hitta lösningar för individuella behov. Brukarens ökade inflytande ställer också krav på ett arbetssätt med större delaktighet i hjälpmedelsprocessen.

Grunden för försöksverksamheten är eget ägande. Brukaren får en rekvisition på anvisat belopp och hjälpmedel. Därefter är det brukaren som inhandlar, äger och ansvarar för hjälpmedlet. Om brukaren väljer en dyrare produkt får han/hon själv stå för merkostnaden. Projektlandstingen styr själva över vilka hjälpmedel som ska ingå i försöksverksamheten och de arbetar nu också med att ytterligare utveckla Fritt val av hjälpmedel, till exempel genom att hitta lösningar för utprovning och service.

Annonser
Kategorier:Innovationer Taggar: