Arkiv

Posts Tagged ‘Immaterialrätt’

Att tolka patent

Efter en lyckad sökning efter patent som riskerar att beröra din idé och dess tekniska lösning sitter du antagligen med en hel hög av dokument med olika vikt för hur du ska gå vidare med din idé. För att du ska ha nytta av informationen behöver du tolka patenten. Här följer några tips om hur du tar dig igenom en patenttext utan att egentligen läsa speciellt mycket.

Börja med att titta på patentets bilder, om bilderna påminner om din idé och din tekniska lösning läser du sammanfattningen. Om även sammanfattningen verkar lik din idé tittar du på patentkraven som är den del av patentet som beskriver vilket område som omfattas av skyddet och vad som ligger utanför.

Ett annat förslag för att snabbt kunna avgöra hur stort hot patentet är för din tekniska lösning är att titta på patentets allra första sida. Där kan du läsa ut vilket datum patentet beviljades samt i vilka länder patentet är giltigt. Där kan du också ibland utläsa företaget som ligger bakom patentet vilket kan vara viktig information om det visar sig vara en av dina konkurrenter. För att du ska vara begränsad av patentet krävs att patentet är giltigt i tid (ett patent är giltigt i max 20 år förutsatt att patentavgiften betalas) samt att det är giltigt i det land eller de länder där du tänker dig att din produkt ska tillverkas, marknadsföras och/eller säljas.

De patent som du kan räkna bort t.ex. på grund av att kraven inte omfattar din teknik eller att de är för gamla eller endast giltiga i för dig ointressanta länder kan du använda som inspiration för din fortsatta utveckling. Hittar du ett patent som verkar ligga i vägen blir det din utmaning att tänka ytterligare nytt, kanske finns det en väg runt.

Om du vill söka ett eget patent på din idé måste tekniken vara helt ny och får inte finnas beskrivet i något tidigare patent oavsett hur gammalt patentet är eller i vilka land det gäller.

Bilden visar Iphones orginalpatent från 2006 och är hämtad från www.unwiredview.com

Lycka till!

Annonser
Kategorier:Innovationer Taggar:,

Är din idé verkligen ny?

Ett vanligt råd från oss innovationsrådgivare brukar vara att innan du fördjupar dig allt för mycket i din idé först undersöka huruvida idén verkligen är ny. Det lättaste och snabbaste sättet att ta reda på detta är att söka på Internet efter liknande produkter eller produkter som löser samma problem. Man kan också prata om problemet med andra människor för att få någon annans syn på problemområdet, detta går att göra utan att avslöja själva idén om man är lite klurig. Man kan också bläddra i produktkataloger eller facktidningar.

Väljer du sedan att gå vidare och även fördjupa dig inom vad det finns för redan registrerade patent inom det teknikområde som din idé berör följer här några tips. Med utgångspunkt från Esp@cnet som är en patentdatabas där man kan söka på antingen ord i ett patents rubrik eller personer / företag som ligger bakom patentet. Med fördel jobbar du på engelska och försöker skriva in nyckelord som berör din idé för att hitta så närliggande patent som möjligt.

När du hittat ett patent som berör din idé tittar du vilken eller vilka IPC-koder patentet har. IPC-koden beskriver vilken kategori patentet tillhör. Koden blir en nyckel rakt in i rätt kategori om du kopierar denna och klistrar in i fältet där man kan söka på just IPC-koder.

Det enklaste, säkraste och snabbaste sättet att hitta ett patent när du vet vad du letar efter är att söka på patentets nummer.

Enligt min uppfattning är den vanligaste orsaken till att en idé inte blir en färdig produkt just att det visar sig att produkten redan finns. Genom att göra en grundlig omvärldsanalys redan i ett tidigt skede kan du spara mycket tid och energi.