Arkiv

Posts Tagged ‘Inkrementella innovationer’

Sluta sträva efter perfektion!

25 februari, 2010 1 kommentar

De flesta innovatörer vill att deras produkt ska vara perfekt. Från den dag den möter marknaden för första gången ska den vara komplett, oövervinnerlig och slå alla med häpnad – att man kan göra något så fulländat! Tyvärr tar perfektion tid, ofta lång tid, och tid är det som en innovatör har minst av. Det gäller att få fram produkten och få ut den på marknaden medan den fortfarande är aktuell och innan någon annan har gjort något liknande eller likvärdigt som löser problemet, och här uppstår en viss kollision och frustration hos innovatören. 

Så här skriver Mike Brown i ett inlägg i ”Blogging Innovation”:  Too often people try to make a potential product or service innovation perfect before they launch it. You know what? Often the last 10% of modifications that you make, generally take the longest and aren’t always what the customer thinks will make it perfect – they’re what YOU think will make it perfect. Instead, determine your potential risks, plan your risk response, get it in the hands of a customer sample, get ready for feedback you never expected, and love every bit of feedback you do get (it’s a gift).

Det är bara att inse, alla produkter kan bli lite bättre. Designen kan bli lite snyggare, formen något bättre, tyngden kan minskas, fodralet göras snyggare, hastigheten kan öka eller omfånget minskas. Men se till att det är kunderna som efterfrågar förbättringen och inte du själv som innovatör som inte kan sluta putsa på detaljerna. Gör som brukligt är nuförtiden – släpp version 1.0 och förbättra sedan stegvis och över tid – med kundernas synpunkter som bas, då vet du att det är rätt saker som ändras och du missar inte ditt försprång på marknaden!

Annonser

Teknologiska språng och produktförbättringar

Trots att allt gå tillsynes fortare än någonsin verkar det bli längre och längre mellan de stora teknologiska sprången och sensationerna som verkligen förändrar vårt sätt att leva och hur vi ser på vår omvärld. Den generation som idag är far och morföräldrar fick under sina uppväxtår se många sensationer för första gången. De introducerades för de första telefonerna som trotts sina primitiva funktioner var ett gigantiskt teknologisk språng som uppfattades som rena magin när de kom på trettiotalet. De fick uppleva sin första flygtur med ett passagerarflygplan samma årtionde och de fick vara med om de första tv-sändningarna några år senare.

Idag brukar Internet betraktas som en helt ny innovation som med ett fint ord kallas för en radikal innovation. Radikala innovationer är varor eller tjänster som åstadkommer fundamentala förändringar och i grunden ändrar vårt beteende. En hembränningsapparat för etanolproduktion skulle kunna vara nästa radikala innovation. Produkten skulle inte bara kunna innebära slutet för den så omtvistade oljan som drivmedel utan också för bensinstationerna och vår rutin kring att tanka. Vilka andra vardagliga rutiner kan vi förändra med fundamentalt nya produkter?

Kanske är de teknologiska stegen och sensationerna inte färre idag de kanske bara försvinner i bruset av alla inkrementella innovationer , det vill säga de små förbättringar vi hela tiden utvecklar på de produkter vi redan har. Inkrementella innovationer kanske inte åstadkommer så stora förändringar men förbättringar är också nödvändiga. Vore det inte för de inkrementella innovationerna skulle vi ju tillexempel fortfarande ringa från fasta telefoner via en växeltelefonist. Hur länge ska vi behöva stå ut med cykelhjälmar som förstör frisyren eller julgransbelysning som kräver seriekoppling? Vilka andra problem upplever vi idag med produkter och rutiner som redan finns?

Bild: U.S. National Archives