Arkiv

Posts Tagged ‘Innovationer’

Sluta sträva efter perfektion!

25 februari, 2010 1 kommentar

De flesta innovatörer vill att deras produkt ska vara perfekt. Från den dag den möter marknaden för första gången ska den vara komplett, oövervinnerlig och slå alla med häpnad – att man kan göra något så fulländat! Tyvärr tar perfektion tid, ofta lång tid, och tid är det som en innovatör har minst av. Det gäller att få fram produkten och få ut den på marknaden medan den fortfarande är aktuell och innan någon annan har gjort något liknande eller likvärdigt som löser problemet, och här uppstår en viss kollision och frustration hos innovatören. 

Så här skriver Mike Brown i ett inlägg i ”Blogging Innovation”:  Too often people try to make a potential product or service innovation perfect before they launch it. You know what? Often the last 10% of modifications that you make, generally take the longest and aren’t always what the customer thinks will make it perfect – they’re what YOU think will make it perfect. Instead, determine your potential risks, plan your risk response, get it in the hands of a customer sample, get ready for feedback you never expected, and love every bit of feedback you do get (it’s a gift).

Det är bara att inse, alla produkter kan bli lite bättre. Designen kan bli lite snyggare, formen något bättre, tyngden kan minskas, fodralet göras snyggare, hastigheten kan öka eller omfånget minskas. Men se till att det är kunderna som efterfrågar förbättringen och inte du själv som innovatör som inte kan sluta putsa på detaljerna. Gör som brukligt är nuförtiden – släpp version 1.0 och förbättra sedan stegvis och över tid – med kundernas synpunkter som bas, då vet du att det är rätt saker som ändras och du missar inte ditt försprång på marknaden!

Annonser

60 miljoner kronor till produktutveckling

Är du företagare  och vill vidareutveckla en vara eller tjänst? Då kan du nu vara med och söka om utvecklingsstöd på totalt 60 miljoner kronor från Tillväxtverkets program ”Produktutveckling i småföretag – av varor och tjänster”.

Maxbeloppet är 500 000 kronor per företag och kravet är att företaget självt bidrar med lika mycket pengar i projektet. För att du ska kunna söka krävs också att ditt företag har mellan 1-50 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner Euro. Företaget måste vara fristående eller ägas till högst 25% av ett större företag.

Projektmedlen fördelas via regionala partnerskap över Sverige och för Jönköpings län är tilldelningen 3,8 miljoner kronor. Thomas Malmborg som är projektledare på ALMI Företagspartner Jönköping AB berättar gärna mer för dig som driver företag i vårt län. Du kan också läsa mer om projektet och villkoren på Tillväxtverkets hemsida.

medicintekniska produkter – del 2

28 januari, 2010 1 kommentar

Krångliga gränsdragningar

läkemedelsverkets hemsida kan du läsa om flera regelverk som påverkar och styr de medicintekniska produkter som säljs i Sverige samt hur de kontrolleras. Kontrollerna sker alltid för att på bästa sätt eliminera risker.

Ett regelverk är det som gäller läkemedel. Om farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel gör att produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan så är den inte en medicinteknisk produkt utan ska hanteras enligt det regelverk som gäller för läkemedel.

Kosmetikadirektivet gäller kosmetiska produkter och kan aldrig hanteras som en medicinteknisk produkt. Därför är tandblekningsmedel en kosmetisk produkt, även när orsaken till missfärgningen är medicinsk.

Desinfektionsmedel som är speciellt avsedda för desinfektion av medicintekniska produkter hanteras av det medicintekniska regelverket. Ett desinfektionsmedel som är avsett för allmänt bruk, t.ex. lokaler och möbler, omfattas däremot inte av det medicintekniska regelverket.

Kombinationsprodukter skall hanteras enligt det regelverk som täcker produktens huvudsakliga syfte. Men kringprodukten ska även uppfylla de krav som gäller enligt ”dess egna” regelverk.

Ett exempel är en injektionspenna för engångsbruk, t ex en insulinspruta, som levereras förfylld med ett läkemedel. Läkemedlet i sprutan ska behandlas enligt regelverket för läkemedel och injektionspennan i sig ska uppfylla de väsentliga krav som ställs på medicintekniska produkter.

Källa; läkemedelsverket

Medicintekniska produkter – del 1

Begreppet medicinteknik kan ibland upplevas förvirrande. Vad är egentligen en medicinteknisk produkt?

Enligt läkemedelsverket täcker begreppet, ur teknisk synvinkel, allt från små enkla produkter till stora avancerade system. Det är tillverkarens syfte med produkten, inte konstruktionen eller hur användaren väljer att använda produkten som påverkar och styr om den är en medicinteknisk produkt eller inte.

Det är läkemedelsverket som godkänner och kontrollerar medicintekniska produkter så att de används på det sätt och i det användningsområde som tillverkaren har tänkt. Produkterna ska uppfylla höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Exempel på produkter som man inte direkt tänker på som medicintekniska är glasögon, kondomer och plåster.

Definitionen av en medicinteknisk produkt är enligt Läkemedelsverket en produkt som enligt tillverkaren skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak
• påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
• påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder,
• undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process,
• kontrollera befruktning.

Källa: Läkemedelsverket

Teknologiska språng och produktförbättringar

Trots att allt gå tillsynes fortare än någonsin verkar det bli längre och längre mellan de stora teknologiska sprången och sensationerna som verkligen förändrar vårt sätt att leva och hur vi ser på vår omvärld. Den generation som idag är far och morföräldrar fick under sina uppväxtår se många sensationer för första gången. De introducerades för de första telefonerna som trotts sina primitiva funktioner var ett gigantiskt teknologisk språng som uppfattades som rena magin när de kom på trettiotalet. De fick uppleva sin första flygtur med ett passagerarflygplan samma årtionde och de fick vara med om de första tv-sändningarna några år senare.

Idag brukar Internet betraktas som en helt ny innovation som med ett fint ord kallas för en radikal innovation. Radikala innovationer är varor eller tjänster som åstadkommer fundamentala förändringar och i grunden ändrar vårt beteende. En hembränningsapparat för etanolproduktion skulle kunna vara nästa radikala innovation. Produkten skulle inte bara kunna innebära slutet för den så omtvistade oljan som drivmedel utan också för bensinstationerna och vår rutin kring att tanka. Vilka andra vardagliga rutiner kan vi förändra med fundamentalt nya produkter?

Kanske är de teknologiska stegen och sensationerna inte färre idag de kanske bara försvinner i bruset av alla inkrementella innovationer , det vill säga de små förbättringar vi hela tiden utvecklar på de produkter vi redan har. Inkrementella innovationer kanske inte åstadkommer så stora förändringar men förbättringar är också nödvändiga. Vore det inte för de inkrementella innovationerna skulle vi ju tillexempel fortfarande ringa från fasta telefoner via en växeltelefonist. Hur länge ska vi behöva stå ut med cykelhjälmar som förstör frisyren eller julgransbelysning som kräver seriekoppling? Vilka andra problem upplever vi idag med produkter och rutiner som redan finns?

Bild: U.S. National Archives

Tjänsteinnovationer

Vet du vad en tjänsteinnovation är? Det kan till exempel vara en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att leverera varor och tjänster. Det kan också handla om en organisatorisk innovation, dvs att man gör något effektivare än tidigare (Vinnova). Det betyder att tex musiktjänsten Spotify är en tjänsteinnovation men också att städerskan som hittar ett sätt att städa effektivare har skapat en tjänsteinnovation.

Genom att gränserna mellan varor och tjänster, de traditionella ”uppfinningarna” och den nya tidens tjänsteinnovationer, löses upp ställs nya krav på alla aktörer. Företagen behöver ett tillåtande klimat där kunders synpunkter tas tillvara, det som på fackspråk kallas ”user-driven innovation”. Enligt Almegas rapport ”Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället”  anser 50% av företagen att kunderna är den viktigaste källan till nya idéer om verksamheten. Men det är också viktigt att medarbetare får tid och resurser för att tänka nytt. Google är ett exempel på företag där teknikerna får arbeta upp till 20% av sin arbetstid med tjänsteinnovationer, något som resulterat i mailprogrammet Gmail och annonsprogrammet AdSense.

Vi som arbetar med rådgivning runt innovationer måste också utveckla vårt sätt att bedöma innovationer och stötta innovatörer. För tjänsteinnovationerna är det kanske inte aktuellt med ritningar och prototyper utan det är helt andra åtgärder som behövs, och i ett annat tidsperspektiv. Men oavsett om det  handlar om produktinnovationer eller tjänsteinnovationer så är det en grundläggande sanning som inte har förändrats – det måste finnas en affär i botten. Om inte någon kan tjäna pengar på den färdiga innovationen spelar det ingen roll om det handlar om produkter eller tjänster, den kommer ändå inte att lyckas på marknaden.

Nominera årets kvinnliga uppfinnare!

kvinn_uppfinÄr du kvinna eller känner du en kvinna med en bra uppfinning då är det hög tid att skriva ihop några rader och nominera henne till Årets kvinnliga uppfinnare 2010.  Fram till och med den 15 januari 2010 kan du skicka in din nominering till Svenska Uppfinnareföreningen via e-post suf@uppfinnare.se. Ange kontaktuppgifter till den du nominerar samt en motivering till varför just hon ska vinna.

Förra årets vinnare är fotograferna och konstnärerna Ewa Stackelberg och Nadja Ekman från Stockholm som tog hem priset för en patenterad teknik för reproduktion av detaljerad bild i glas, Pictoglasmetoden. Vilka som vinner 2010 tillkännages vid en prisceremoni på internationella kvinnodagen den 8 mars på Tekniska museet i Stockholm.

Vill du se mängder av spännande innovationer från kvinnliga uppfinnare så besök utställningen ”Kvinnors uppfinningar” som just nu turnerar runt i Sverige och visar upp ett 70-tal produkter.  Utställningen är ett samarbete mellan Tekniska museet,  ALMI Företagspartner AB, Riksutställningar, Svenska institutet samt Svenska Uppfinnareföreningen och stöds av Tillväxtverket.

Kategorier:Innovationer Taggar:,