Arkiv

Posts Tagged ‘Radikala innovationer’

Teknologiska språng och produktförbättringar

Trots att allt gå tillsynes fortare än någonsin verkar det bli längre och längre mellan de stora teknologiska sprången och sensationerna som verkligen förändrar vårt sätt att leva och hur vi ser på vår omvärld. Den generation som idag är far och morföräldrar fick under sina uppväxtår se många sensationer för första gången. De introducerades för de första telefonerna som trotts sina primitiva funktioner var ett gigantiskt teknologisk språng som uppfattades som rena magin när de kom på trettiotalet. De fick uppleva sin första flygtur med ett passagerarflygplan samma årtionde och de fick vara med om de första tv-sändningarna några år senare.

Idag brukar Internet betraktas som en helt ny innovation som med ett fint ord kallas för en radikal innovation. Radikala innovationer är varor eller tjänster som åstadkommer fundamentala förändringar och i grunden ändrar vårt beteende. En hembränningsapparat för etanolproduktion skulle kunna vara nästa radikala innovation. Produkten skulle inte bara kunna innebära slutet för den så omtvistade oljan som drivmedel utan också för bensinstationerna och vår rutin kring att tanka. Vilka andra vardagliga rutiner kan vi förändra med fundamentalt nya produkter?

Kanske är de teknologiska stegen och sensationerna inte färre idag de kanske bara försvinner i bruset av alla inkrementella innovationer , det vill säga de små förbättringar vi hela tiden utvecklar på de produkter vi redan har. Inkrementella innovationer kanske inte åstadkommer så stora förändringar men förbättringar är också nödvändiga. Vore det inte för de inkrementella innovationerna skulle vi ju tillexempel fortfarande ringa från fasta telefoner via en växeltelefonist. Hur länge ska vi behöva stå ut med cykelhjälmar som förstör frisyren eller julgransbelysning som kräver seriekoppling? Vilka andra problem upplever vi idag med produkter och rutiner som redan finns?

Bild: U.S. National Archives

Annonser