Arkiv

Posts Tagged ‘smarta hem’

Smart teknik för smarta hem

För snart tio år sedan tänkte man att IT skulle hjälpa boende att hålla koll på allt i bostaden. Ett exempel var att spisen och vattnet stängdes av när man gick ut och låste ytterdörren. Projekt startades, men när leverantörerna till systemen försvann från marknaden – på grund av it-kraschen 2001 – försvann också underhållet och systemen avvecklades.

Nu läser vi ganska ofta om nya satsningar på ”smarta hem”, nu med mera inriktning på miljö och energisparande. Ord som ”fungerande helhetslösningar för framtidens boende”, ” teknik rum för rum” eller hem med mersmak blir säljande slogans.

Inom seniorboende och omsorg är syftet att smart teknik i hemmet ska vara besparande och öka den boendes trygghet och säkerhet. Hjälpmedelsinstitutet har visningslägenheter där ”smart hem”-teknik i första hand syftet att vara till hjälp för personer med funktionshinder, bland annat demens.

På hjälpmedelsinstitutets hemsida kan man läsa om det EU finansierade i2home-projektet som ska bidra till att enheter och utrustning i hemmet blir mer tillgängliga för personer med lindriga kognitiva funktionsnedsättningar och äldre genom att använda en ny gemensam standard för användargränssnittet – standarden Universal Remote Console (URC). Även om fokus vilar på dessa användargrupper kommer resultaten som uppnås att vara användbara i större sammanhang och bli fruktbara på andra fält, som exempel automatiserade lösningar för hemmet, intelligenta miljöer och intelligenta lösningar för bilar.

Se BBC’s inlag om smart hemteknologi för personer med lindriga funktionsnedsättningar och äldre. (tal och text på engelska)

Annonser
Kategorier:Innovationer Taggar:,