Arkiv

Posts Tagged ‘spel’

Kulturbanken – nytt företagsspel

I Sverige finns det idag 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. Dessa entreprenörer är ofta intresserade av tillväxt men har trots det betydligt svårare att få banklån och krediter än företagare med svensk bakgrund. Tillväxtverket har därför fått  i uppdrag att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och har tillsammans med IFS (som är en del av ALMI) och SEB tagit fram ett webbspel som ska ge banker och kreditgivare ökade kunskaper om sociala koder i olika kulturer.

Spelet kallas Kulturbanken och riktar sig till bankanställda, men är givetvis intressant även för andra som har kontakter med företagare med utländsk bakgrund. Varför inte testa?

Annonser
Kategorier:Företagande Taggar:,