Arkiv

Posts Tagged ‘textil’

Fiberrik – tävla i textil

ScreenHunter_01 Dec. 04 10.56Fiberrik är ett nationellt pris som delas ut i maj 2010 för textila innovationer och nyskapande avancerade tekniska produkter/applikationer som innehåller textila komponenter eller framtages med textila bearbetningssätt.

Tävlingens fokus är att hitta nya branschöverskridande produkter/applikationer för textila fibrer och textil tillverkning.

Målsättningen är att tävlingen skall leda till:
• nya spännande forskningssamarbeten för Textilhögskolan och institut som Swerea IVF, SP m.fl.
• nya utvecklingsområden för textilföretagen
• nya kommersiella produkter/applikationer

Vem kan vara med?
Tävlingen riktar sig såväl till forskare/forskningsprojekt, utvecklingsavdelningar på företag som till privatpersoner och andra organisationer.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2010.

Annonser