Arkiv

Posts Tagged ‘Tillväxtverket’

Kulturbanken – nytt företagsspel

I Sverige finns det idag 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. Dessa entreprenörer är ofta intresserade av tillväxt men har trots det betydligt svårare att få banklån och krediter än företagare med svensk bakgrund. Tillväxtverket har därför fått  i uppdrag att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och har tillsammans med IFS (som är en del av ALMI) och SEB tagit fram ett webbspel som ska ge banker och kreditgivare ökade kunskaper om sociala koder i olika kulturer.

Spelet kallas Kulturbanken och riktar sig till bankanställda, men är givetvis intressant även för andra som har kontakter med företagare med utländsk bakgrund. Varför inte testa?

Annonser
Kategorier:Företagande Taggar:,

60 miljoner kronor till produktutveckling

Är du företagare  och vill vidareutveckla en vara eller tjänst? Då kan du nu vara med och söka om utvecklingsstöd på totalt 60 miljoner kronor från Tillväxtverkets program ”Produktutveckling i småföretag – av varor och tjänster”.

Maxbeloppet är 500 000 kronor per företag och kravet är att företaget självt bidrar med lika mycket pengar i projektet. För att du ska kunna söka krävs också att ditt företag har mellan 1-50 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner Euro. Företaget måste vara fristående eller ägas till högst 25% av ett större företag.

Projektmedlen fördelas via regionala partnerskap över Sverige och för Jönköpings län är tilldelningen 3,8 miljoner kronor. Thomas Malmborg som är projektledare på ALMI Företagspartner Jönköping AB berättar gärna mer för dig som driver företag i vårt län. Du kan också läsa mer om projektet och villkoren på Tillväxtverkets hemsida.