Arkiv

Posts Tagged ‘tjänsteinnovationer’

Tjänsteinnovationer

Vet du vad en tjänsteinnovation är? Det kan till exempel vara en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att leverera varor och tjänster. Det kan också handla om en organisatorisk innovation, dvs att man gör något effektivare än tidigare (Vinnova). Det betyder att tex musiktjänsten Spotify är en tjänsteinnovation men också att städerskan som hittar ett sätt att städa effektivare har skapat en tjänsteinnovation.

Genom att gränserna mellan varor och tjänster, de traditionella ”uppfinningarna” och den nya tidens tjänsteinnovationer, löses upp ställs nya krav på alla aktörer. Företagen behöver ett tillåtande klimat där kunders synpunkter tas tillvara, det som på fackspråk kallas ”user-driven innovation”. Enligt Almegas rapport ”Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället”  anser 50% av företagen att kunderna är den viktigaste källan till nya idéer om verksamheten. Men det är också viktigt att medarbetare får tid och resurser för att tänka nytt. Google är ett exempel på företag där teknikerna får arbeta upp till 20% av sin arbetstid med tjänsteinnovationer, något som resulterat i mailprogrammet Gmail och annonsprogrammet AdSense.

Vi som arbetar med rådgivning runt innovationer måste också utveckla vårt sätt att bedöma innovationer och stötta innovatörer. För tjänsteinnovationerna är det kanske inte aktuellt med ritningar och prototyper utan det är helt andra åtgärder som behövs, och i ett annat tidsperspektiv. Men oavsett om det  handlar om produktinnovationer eller tjänsteinnovationer så är det en grundläggande sanning som inte har förändrats – det måste finnas en affär i botten. Om inte någon kan tjäna pengar på den färdiga innovationen spelar det ingen roll om det handlar om produkter eller tjänster, den kommer ändå inte att lyckas på marknaden.

Annonser