Arkiv

Posts Tagged ‘värdering’

Vad är din idé värd?

När produkten börjar bli färdig och det är dags att få ut den på marknaden är det många av våra innovatörer som som vill sälja sin idé till ett befintligt företag. Och här kan det ibland bli problem, för samma personer som i början av utvecklingsprojektet sade sig inte ha några större förväntningar på pengar alls kan vi det här stadiet vara övertygade om att deras idé nu ska göra dem ekonomiskt oberoende för resten av livet.

Låt oss ta ett exempel med en innovatör som har skapat en smart och användbar produkt som tyvärr är mycket lätt att kopiera (utan att göra intrång i några skydd eller rättigheter). Det företag som innovatören nu vill sälja sin produkt till räknar givetvis snabbt ut att de själva kan ta fram en likvärdig produkt för säg 40 000-50 000 kronor och man kan på goda grunder anta att de blir aningen förvånade när innovatören begär 500 000 kronor för rättigheterna till idén.

Att sätta rätt pris är givetvis svårt, och man kan vara oense om vad som är rätt värde. Det kan man bland annat se i SVTs serie Draknästet där många innovatörer värderar sitt företag till rejäla summor utan att ha sålt ett enda exemplar av produkten eller ha några värden i form av patent eller liknande i bolaget. Men som rådgivare måste jag ändå få säga att nej, det är inte relevant hur många timmar du som innovatör lagt ner på att ta fram produkten, eller hur fin du personligen tycker den är. Tyvärr funkar inte heller argumentet ”jag tycker den är värd det”. Det som är relevant är vad någon är villig att betala för den där ute på marknaden.

Annonser