Arkiv

Posts Tagged ‘Vinnova’

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård

I fredags meddelades vilka sex regioner som får Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård.

Det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- och sjukvård. Därför finansierar nu VINNOVA sex olika landstings satsningar på innovationsslussar under tre år.  Det är Uppsala Akademiska sjukhus, Västerbottens läns landsting, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen/Västra Götalands läns landsting samt Landstinget i Östergötland.

Bakgrunden till utlysningen av Innovationsslussar är det regeringsuppdrag som Vinnova har fått för att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. Uppdraget sker i samråd med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron AB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Innovationsslussarna ska ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården och fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården. Potentialen för att vidareutveckla innovationer inom området bedöms vara stort. Det finns också ett stort intresse av att bättre ta till vara innovationer inom området. Detta kräver dock en utveckling av system/miljöer som kan vidareutveckla konkretiserade idéer som kommer från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Projektets totala kostnad kan uppgå till minst 5 miljoner kronor per år varav VINNOVA bidrar med maximalt 2.5 miljoner kr. Projektet kräver 50 % medfinansiering av sökande organisation/organisationer.

Vinnova menar att om satsningen utfaller väl är målet att genom ett utvidgat program utveckla ett större antal innovationsslussar för kommersialisering och implementering av potentiella innovationer inom vårdsektorn, vilket vi inom branschen naturligtvis hoppas mycket på

Annonser
Kategorier:Innovationer Taggar:

Uppsatstävling om innovation

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Mot bakgrund av detta har VINNOVA i samarbete med ESBRI startat en uppsatstävling om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2009-2010.

Det kanske blir du som vinner resestipendiet?

Kategorier:Innovationer Taggar:, ,

Tjänsteinnovationer

Vet du vad en tjänsteinnovation är? Det kan till exempel vara en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att leverera varor och tjänster. Det kan också handla om en organisatorisk innovation, dvs att man gör något effektivare än tidigare (Vinnova). Det betyder att tex musiktjänsten Spotify är en tjänsteinnovation men också att städerskan som hittar ett sätt att städa effektivare har skapat en tjänsteinnovation.

Genom att gränserna mellan varor och tjänster, de traditionella ”uppfinningarna” och den nya tidens tjänsteinnovationer, löses upp ställs nya krav på alla aktörer. Företagen behöver ett tillåtande klimat där kunders synpunkter tas tillvara, det som på fackspråk kallas ”user-driven innovation”. Enligt Almegas rapport ”Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället”  anser 50% av företagen att kunderna är den viktigaste källan till nya idéer om verksamheten. Men det är också viktigt att medarbetare får tid och resurser för att tänka nytt. Google är ett exempel på företag där teknikerna får arbeta upp till 20% av sin arbetstid med tjänsteinnovationer, något som resulterat i mailprogrammet Gmail och annonsprogrammet AdSense.

Vi som arbetar med rådgivning runt innovationer måste också utveckla vårt sätt att bedöma innovationer och stötta innovatörer. För tjänsteinnovationerna är det kanske inte aktuellt med ritningar och prototyper utan det är helt andra åtgärder som behövs, och i ett annat tidsperspektiv. Men oavsett om det  handlar om produktinnovationer eller tjänsteinnovationer så är det en grundläggande sanning som inte har förändrats – det måste finnas en affär i botten. Om inte någon kan tjäna pengar på den färdiga innovationen spelar det ingen roll om det handlar om produkter eller tjänster, den kommer ändå inte att lyckas på marknaden.