Arkiv

Posts Tagged ‘produktutveckling’

Marknad kommer före patent!

Om man pratar om produktutveckling så vet de flesta väldigt lite om hur det faktiskt går till att ta en idé och göra en säljbar produkt av den. Däremot har många hört att det är viktigt med patent, och det innebär att diskussionerna börjar i helt fel ände. En av de vanligaste frågorna vid en rådgivning är ”kan jag få patent på den här?” och så läggs fokus på den tekniska lösningen, utan att man först kontrollerar om det finns ett behov av produkten.

Den första frågan för en helt ny produkt bör alltså inte vara ”går den att patentera” utan ”går den att sälja”. Du har nämligen ingen nytta av ett patent på en produkt som ingen vill köpa.

Hur vet du då om produkten kommer att gå att sälja? Steg ett är att titta på om produkten eller en likvärdig lösning redan finns på marknaden. Börja med att skriva ner några synonymer för produkten på svenska och engelska och sök på tex Google. Det är förvånansvärt ofta jag möter innovatörer som inte ens gjort detta grundläggande steg och som blir mycket besvikna när vi efter 15 minuter på nätet konstaterar att produkten redan finns på marknaden.

Steg två är att söka i patentdatabaser. PRV lanserar en svensk patentdatabas i höst och det finns en Europeisk databas som heter esp@cenet där det är kostnadsfritt att söka. Att läsa patent är inte det lättaste men min kollega Karolina Borg har skrivit en mycket användbar lathund för hur du snabbt hittar det viktiga i dokumenten.

Får du positiva resultat av sökningarna på nätet och i databaserna är det läge att gå vidare med en marknadsundersökning. Låt undersökningen fokusera på hur användarna löser problemet idag och vad de saknar i den lösningen och använd det som underlag för utvecklingen av din produkt.

Redan nu –  innan ritningar, prototyper och patentansökningar – ska du också ha en plan för hur du ska få ut produkten på marknaden. Ska du sälja den själv? På nätet, i butik eller via distributörer? Hur ser affärsmodellen ut, dvs var kommer du att kunna tjäna pengar? Eller ska du sälja eller licensiera ut idén till ett företag som har större chans att lyckas med en lansering?

Om du gör din hemläxa enligt ovan har du en utmärkt grund för att utveckla en framgångsrik produkt som du kan skydda immaterialrättsligt, kanske via ett patent!

Texten först publicerad på PRV-bloggen

Annonser

Sluta sträva efter perfektion!

25 februari, 2010 1 kommentar

De flesta innovatörer vill att deras produkt ska vara perfekt. Från den dag den möter marknaden för första gången ska den vara komplett, oövervinnerlig och slå alla med häpnad – att man kan göra något så fulländat! Tyvärr tar perfektion tid, ofta lång tid, och tid är det som en innovatör har minst av. Det gäller att få fram produkten och få ut den på marknaden medan den fortfarande är aktuell och innan någon annan har gjort något liknande eller likvärdigt som löser problemet, och här uppstår en viss kollision och frustration hos innovatören. 

Så här skriver Mike Brown i ett inlägg i ”Blogging Innovation”:  Too often people try to make a potential product or service innovation perfect before they launch it. You know what? Often the last 10% of modifications that you make, generally take the longest and aren’t always what the customer thinks will make it perfect – they’re what YOU think will make it perfect. Instead, determine your potential risks, plan your risk response, get it in the hands of a customer sample, get ready for feedback you never expected, and love every bit of feedback you do get (it’s a gift).

Det är bara att inse, alla produkter kan bli lite bättre. Designen kan bli lite snyggare, formen något bättre, tyngden kan minskas, fodralet göras snyggare, hastigheten kan öka eller omfånget minskas. Men se till att det är kunderna som efterfrågar förbättringen och inte du själv som innovatör som inte kan sluta putsa på detaljerna. Gör som brukligt är nuförtiden – släpp version 1.0 och förbättra sedan stegvis och över tid – med kundernas synpunkter som bas, då vet du att det är rätt saker som ändras och du missar inte ditt försprång på marknaden!

60 miljoner kronor till produktutveckling

Är du företagare  och vill vidareutveckla en vara eller tjänst? Då kan du nu vara med och söka om utvecklingsstöd på totalt 60 miljoner kronor från Tillväxtverkets program ”Produktutveckling i småföretag – av varor och tjänster”.

Maxbeloppet är 500 000 kronor per företag och kravet är att företaget självt bidrar med lika mycket pengar i projektet. För att du ska kunna söka krävs också att ditt företag har mellan 1-50 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner Euro. Företaget måste vara fristående eller ägas till högst 25% av ett större företag.

Projektmedlen fördelas via regionala partnerskap över Sverige och för Jönköpings län är tilldelningen 3,8 miljoner kronor. Thomas Malmborg som är projektledare på ALMI Företagspartner Jönköping AB berättar gärna mer för dig som driver företag i vårt län. Du kan också läsa mer om projektet och villkoren på Tillväxtverkets hemsida.