Trevlig sommar!


Nu är det sommar och ALMI-bloggen tar semester några veckor.
Vi ses igen i augusti!

Annonser
Kategorier:Annat

Nätverket ALMI i Vård och Omsorg

Inom Almi finns ett nationellt nätverk som har god kontakt med landsting, kommuner och andra aktörer som hjälper till med frågor som gäller medicinteknisk produktutveckling. Det kan till exempel röra sig om kontakter med Läkemedelsverket i frågor som rör regelverk och CE-märkning. Genom kontakterna kan en idébärare få möjlighet att kliniskt testa eller låta vårdpersonal uttala sig om sin idé.

Tillgången till bra och säkra produkter är idag en förutsättning för dagens vård och omsorg. Medicintekniska produkter är betydelsefulla och är direkt avgörande för diagnostik och behandling. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi effektiviserar och förbättrar för i första hand patienter och personal.

Att utveckla idéer till produkter som ska användas och säljas inom vård och omsorg i Europa skiljer sig ofta mot traditionell produktutveckling. Hänsyn ska tas till vissa tekniska lösningar och medicinska risker vilket ofta kräver specifika kunskaper. Ett exempel kan vara hygienkrav då en konstruktion ska göras, ett annat är att anpassa material för användning i vissa lokaler. Regelverk och lagar reglerar hur arbetet ska ske samtidigt som hänsyn måste tas till lagen om offentlig upphandling då produkten ska kommersialiseras.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av flera Almibolag, några landsting och kommuner, tillsammans ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Stödet kan bland annat bestå av rådgivning och coachning från första tanke till testning av en prototyp och vidare till lansering. Det kan också vara hjälp med att hitta allt från experter som kan hjälpa till med bedömning i olika skeden till företag som kan konstruera och tillverka prototyper och senare färdiga produkter. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

Har du som privatperson eller företagare en bra idé som du tror kan göra nytta inom vård och omsorg, hör av dig till ditt lokala ALMI bolag..

Kategorier:Innovationer

Träna din kreativitet med hjälp av pingviner på fiskjakt

Jag tror att man kan träna upp sin kreativa förmåga och nu har jag hittat en rolig webbsida som säger sig göra just detta. Sidan vänder sig till hjärnans kognitiva funktioner så som minne, uppmärksamhet, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Tanken är att göra hjärngympan så rolig som möjligt med hjälp av små underhållande spel där det gäller att komma ihåg vart i trädgården det ligger monster gömda eller hjälpa pingviner fånga fisk i en roterade labyrint. Dina framgångar registreras i grafer och du kan följa din egen hjärnas utveckling. Övning ger bevisligen färdighet, frågan är bara om framgångarna beror på inlärning eller faktisk förbättrad problemlösningsförmåga. Testa själv på www.lumosity.com

Innovationsrådgivare inom vård och omsorg

Tillsammans med sju andra rådgivare från olika delar av landet diplomerades Cecilia Ödman från Almi Jönköping till innovationsrådgivare med inriktning medicinteknisk produktutveckling.

I nära ett år har deltagarna arbetat med verkliga idéer som är relaterade till vård och omsorg. De har förutom föreläsningar om till exempel regelverk och riskhantering även haft grupparbeten och diskussioner som bland annat rört sjukvårdsmarknaden och patientnytta. Studieresa har också gjorts till Europas största medicintekniska mässa, Medica i Düsseldorf. På torsdagen redovisade och försvarade deltagarna de utvecklingsarbeten som de tillsammans med innovatörer runt om i landet arbetat med under året.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

På ALMI Jönköping finns ett särskilt program som arbetar med produktidéer för vården, läs gärna mer om det på www.pumainnovation.se

Kategorier:Innovationer

Marknad kommer före patent!

Om man pratar om produktutveckling så vet de flesta väldigt lite om hur det faktiskt går till att ta en idé och göra en säljbar produkt av den. Däremot har många hört att det är viktigt med patent, och det innebär att diskussionerna börjar i helt fel ände. En av de vanligaste frågorna vid en rådgivning är ”kan jag få patent på den här?” och så läggs fokus på den tekniska lösningen, utan att man först kontrollerar om det finns ett behov av produkten.

Den första frågan för en helt ny produkt bör alltså inte vara ”går den att patentera” utan ”går den att sälja”. Du har nämligen ingen nytta av ett patent på en produkt som ingen vill köpa.

Hur vet du då om produkten kommer att gå att sälja? Steg ett är att titta på om produkten eller en likvärdig lösning redan finns på marknaden. Börja med att skriva ner några synonymer för produkten på svenska och engelska och sök på tex Google. Det är förvånansvärt ofta jag möter innovatörer som inte ens gjort detta grundläggande steg och som blir mycket besvikna när vi efter 15 minuter på nätet konstaterar att produkten redan finns på marknaden.

Steg två är att söka i patentdatabaser. PRV lanserar en svensk patentdatabas i höst och det finns en Europeisk databas som heter esp@cenet där det är kostnadsfritt att söka. Att läsa patent är inte det lättaste men min kollega Karolina Borg har skrivit en mycket användbar lathund för hur du snabbt hittar det viktiga i dokumenten.

Får du positiva resultat av sökningarna på nätet och i databaserna är det läge att gå vidare med en marknadsundersökning. Låt undersökningen fokusera på hur användarna löser problemet idag och vad de saknar i den lösningen och använd det som underlag för utvecklingen av din produkt.

Redan nu –  innan ritningar, prototyper och patentansökningar – ska du också ha en plan för hur du ska få ut produkten på marknaden. Ska du sälja den själv? På nätet, i butik eller via distributörer? Hur ser affärsmodellen ut, dvs var kommer du att kunna tjäna pengar? Eller ska du sälja eller licensiera ut idén till ett företag som har större chans att lyckas med en lansering?

Om du gör din hemläxa enligt ovan har du en utmärkt grund för att utveckla en framgångsrik produkt som du kan skydda immaterialrättsligt, kanske via ett patent!

Texten först publicerad på PRV-bloggen

Så här lyckas du med sociala media

Tänker du att sociala media är den ultimata lösningen på alla marknadsföringsproblem? Har du också hört att det är enkelt och billigt eftersom man kan göra det själv? Kanske har du dragit igång en fansida på Facebook och funderar över varför du bara har 38 fans, varav 30 är goda vänner? Det är dags att du skaffar dig en strategi över din närvaro i sociala media.

1. Vad ska du prata om?
Sociala media handlar om konversation, dvs du pratar med dina följare/fans/läsare och de pratar med andra om dig och ditt budskap. För att få någon att vilja prata om dig måste du ha något att säga som intresserar din målgrupp.

Inte många kommer att kommentera eller re-tweeta inlägg som ”20% rabatt på produkt X idag” så du måste fundera på vad i din verksamhet som väcker engagemang hos målgruppen. Jobbar du med redovisning kan du sikta in dig på att bli känd som expert på avdrag och har du en handelträdgård så väljer du kanske temat ”odla giftfritt”. Det viktiga är att du själv brinner för ämnet och att det är en fråga som engagerar även andra!

2. Var finns din målgrupp?
Alla finns på Facebook så det är där man ska vara, eller? Över 3,5 miljoner svenskar har konton på Facebook så visst är det en stor marknad, men det är tyvärr inte likvärdigt med att alla dessa är intresserade av din verksamhet. Fundera över om det finns andra kanaler där du når personer som brinner för dina ämnen?

Du som driver handelsträdgård och pratar ”odla giftfritt” kanske får större utdelning av vara aktiv på odla.nu eller bondeliv.se istället? Fråga dina kunder var de finns!

3. Hitta rätt mix
När du identifierat ett antal kanaler i sociala media där du vill finnas är det dags att göra en plan för arbetet. För varje kanal som du valt ut ovan bör du skriva ner varför du tänker vara aktiv där. Det kan till exempel vara så att du har valt Facebook som en kanal och din tanke med det är att genom korta inlägg på Facebook driva trafik till din blogg. Det innebär att strategin blir att skriva intressanta blogginlägg och sedan lägga korta facebook-uppdateringar som får folk att klicka på blogglänken.

4. Mät och följ upp
Glöm inte bestämma dig för vad som är målet med din närvaro i varje kanal – och följ upp att den tid du lägger lönar sig. Får du det antal fans eller följare du önskat? Läser fler bloggen? Ökar kännedomen? Ökar försäljningen?

Artikeln först publicerad på Driftig.nu

Kategorier:Marknadsföring Taggar:

Nya regler om A-kassa och sjukpenning

Riksdagen fattade i går beslut om en hel del förändringar i reglerna om sjukpenning och A-kassa för företagare. Här kommer en kort sammanfattning av de totalt 10 ändringar som genomförs. Förslagen träder i kraft i början av juli 2010.

Sjuk- och föräldraförsäkringen (gäller dig som är företagare i enskild firma och handelsbolag)
Alla företagare omfattas nu av ett generellt uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande minst vad en anställd skulle få. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning. Syftet är att underlätta övergången från anställning till företagande. Karenstiden utökas från en dag till sju dagar för egenföretagare, vilket kommer att medföra sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Dessutom ges egenföretagare utökade möjligheter att välja längre karenstid, nämligen 14, 30, 60 eller 90 dagar.

Jämförelseinkomsten för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort. Idag får en  egenföretagares SGI inte överskrida vad en motsvarande anställd skulle ha fått. En egenföretagares årsarbetstid vid uttag av tillfällig föräldrapenning ska vara 260 dagar och utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod. Ändringen medför normalt höjd ersättning för egenföretagare

Arbetslöshetsförsäkringen (gäller alla företagare oavsett företagsform)
Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd innan företaget startades. Dagsförtjänsten i arbetslöshetsförsäkringen för företagare baseras på inkomsten som framgår av den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen om det är mer förmånligt. 

Ett företag behöver inte avvecklas för att en företagare ska få a-kassa. Huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten.

Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen förändras. Personer som bedriver arbete av ideell karaktär i en verksamhet, t.ex. föräldrar som driver ett kooperativt dagis tillsammans, ska inte riskera att betraktas som företagare. Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att driva företag som bisyssla, samtidigt som de erhåller arbetslöshetsersättning. Detta sker genom att inkomstgränsen för att få näringsverksamhet godkänd som bisyssla tas bort.

Tryggare för företagare att anställa
Ett generellt högkostnadsskydd införs som omfattar alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda.

Kategorier:Företagande Taggar:,